Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Usługa Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej przeznaczona jest dla pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku przebywających w swoich domach, którzy wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym ciężko chorego, jak również przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym do radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Wykwalifikowane pielęgniarki zapewniają opiekę ściśle współpracując z lekarzami rodzinnymi, pomagają w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, prowadzą edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin.

Kto może korzystać z Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej

Do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej, którzy nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe, inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych, domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową. Należy pamiętać, że rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane Dokumenty

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:
  • skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką długoterminową domową. (dokument potwierdza pieczęcią i podpisem lekarz POZ)© 2010 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GeoMed
Tel. 508 796 561, (12) 357 46 01, Kraków
Wykonanie: Studio Nivo